Publicació estudi Inbound Marketing de OBS

La Online Business School acaba de publicar l’últim estudi realitzat pel nostre director general Joan Carles Palau sobre la situació actual de les tècniques d’ inbound marketing  (o marketing d’atracció) en empreses de diferents sectors a nivell nacional i internacional. La investigació reflecteix el tipus de suports utilitzats, els objectius buscats, la rendabilitat d’aquestes tècniques […]

LOPD d´Ecoservei Digital

Ecoservei Digital,  realitza la certificació LOPD. La Lleï Orgància de Protecció de dades de caràcter  personal (LOPD) i el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatizats amb dades personals són les disposicions bàsiques d’obligat compliment per a totes les empreses i professionals que, en el desenvolupament de la seva activitat, tractin dades d’aquest tipus. La […]

Un any més adrizalia consultora col.labora en el Master de O.B.S.

Joan Carless Palau, soci director de adrizalia consultora, participa un any més en el Master de Supply Chain Management de la primera escola online en llengua espanyola, la Online Business School (O.B.S) del Grupo Planeta. En el següent video ens fa la presentació del mòdul del cual és responsable: “Planificando de manera efectiva la demanda”.

Adrizalia llençà la auditoría en LOPD i LSSICE

Adrizalia consultora obre una  nova linea de negoci per a oferir a tots els seus clients els serveis de consultoría i auditoria pel compliment de la LLeï Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i de la Lleï de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).