Publicació estudi Inbound Marketing de OBS

La Online Business School acaba de publicar l’últim estudi realitzat pel nostre director general Joan Carles Palau sobre la situació actual de les tècniques d’ inbound marketing  (o marketing d’atracció) en empreses de diferents sectors a nivell nacional i internacional. La investigació reflecteix el tipus de suports utilitzats, els objectius buscats, la rendabilitat d’aquestes tècniques i els avantatges des les mateixes en front del marketing tradicional o marketing outbound. Pots consultar l’estudi complert i descarregar-te’l en el següent enllaç aquí.

Assistència a la sessió inaugural de l´Associació Catalana per a la Millora Contínua

Adrizalia consultora ha assistit a la Jornada Inaugural de presentació de l’Associació Catalana de Millora Contínua.

Aquesta excel.lent iniciativa neix per a reforçar el compromís de les empreses catalanes amb la millora continua, incrementar la eficacia i la eficiència de les mateixes i generar una cultura de desenvolupament de persones i organitzacions basasa en l’excel.lència.

Dins de les activitats que realitza destaquen conferències, seminaris, cursos, publicacions tècniques, etc..

www.acxmc.cat

lean_1 lean_2 acxmc acpmc

Publicació de l’estudi “Nuevas tendencias en Logística”.

Joan Carles Palau , soci  director de adrizalia consultora, és l’autor de l’estudi  ” Nuevas Tendencia en Logística”  publicat per la escola de negocis Online Business School (O.B.S.) .

En aquest estudi es realitza una anàlisi de la situació actual del sector logístic a Europa, Espanya, les tendències de futur existents i com impactaran les noves tecnològies en els propers anys dintre de la Cadena de Subministrament.

Per a descarregar-se l’estudi complert  Investigación OBS. El sector logístico y nuevas tendencias 2015

LOPD d´Ecoservei Digital

Ecoservei Digital,  realitza la certificació LOPD.

La Lleï Orgància de Protecció de dades de caràcter  personal (LOPD) i el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatizats amb dades personals són les disposicions bàsiques d’obligat compliment per a totes les empreses i professionals que, en el desenvolupament de la seva activitat, tractin dades d’aquest tipus.

La LOPD és la que estableix les obligacions relatives a la recollida de les dades, consentiment, emagatzematge, conservació i ús, dades especialmente protegides, comunicació o cesió de les mateixes.

El Reglament que la desenvolupa és l’encarregat d’establir les mesures que s’han d’adoptar obligatoriament per a garantir la seguretat respecte als fitxers automatizats, els centres de tractament, locals, equipaments, sistemes, programes i les persones que intervenen en el tractament.

Un any més adrizalia consultora col.labora en el Master de O.B.S.

Joan Carless Palau, soci director de adrizalia consultora, participa un any més en el Master de Supply Chain Management de la primera escola online en llengua espanyola, la Online Business School (O.B.S) del Grupo Planeta.

En el següent video ens fa la presentació del mòdul del cual és responsable: “Planificando de manera efectiva la demanda”.

planificacion de la demanda

Adrizalia llençà la auditoría en LOPD i LSSICE

Adrizalia consultora obre una  nova linea de negoci per a oferir a tots els seus clients els serveis de consultoría i auditoria pel compliment de la LLeï Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i de la Lleï de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

 

Estrenem nova web

Deixem enrera la nostra web antiga i estrenem una de més moderna i més atractiva per a tú. Esperem que t’agradi. Benvingut!!!