LOPD d´Ecoservei Digital

Ecoservei Digital,  realitza la certificació LOPD.

La Lleï Orgància de Protecció de dades de caràcter  personal (LOPD) i el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatizats amb dades personals són les disposicions bàsiques d’obligat compliment per a totes les empreses i professionals que, en el desenvolupament de la seva activitat, tractin dades d’aquest tipus.

La LOPD és la que estableix les obligacions relatives a la recollida de les dades, consentiment, emagatzematge, conservació i ús, dades especialmente protegides, comunicació o cesió de les mateixes.

El Reglament que la desenvolupa és l’encarregat d’establir les mesures que s’han d’adoptar obligatoriament per a garantir la seguretat respecte als fitxers automatizats, els centres de tractament, locals, equipaments, sistemes, programes i les persones que intervenen en el tractament.