Peritatges

El peritatge i la redacció d’informes en el món de la assegurança és una de les fases claus del procés, de la seva claretat, redacció, estructura i veracitat  depenen moltes coses. Per això des de adrizalia , i com el nostre propi nóm indica, oferim un servei integral de peritatges i una redacció eficaç i eficient del document.