Assistència a la sessió inaugural de l´Associació Catalana per a la Millora Contínua

Adrizalia consultora ha assistit a la Jornada Inaugural de presentació de l’Associació Catalana de Millora Contínua.

Aquesta excel.lent iniciativa neix per a reforçar el compromís de les empreses catalanes amb la millora continua, incrementar la eficacia i la eficiència de les mateixes i generar una cultura de desenvolupament de persones i organitzacions basasa en l’excel.lència.

Dins de les activitats que realitza destaquen conferències, seminaris, cursos, publicacions tècniques, etc..

www.acxmc.cat

lean_1 lean_2 acxmc acpmc