Publicació estudi Inbound Marketing de OBS

La Online Business School acaba de publicar l’últim estudi realitzat pel nostre director general Joan Palau sobre la situació actual de les tècniques d’ inbound marketing  (o marketing d’atracció) en empreses de diferents sectors a nivell nacional i internacional. La investigació reflecteix el tipus de suports utilitzats, els objectius buscats, la rendabilitat d’aquestes tècniques i els avantatges des les mateixes en front del marketing tradicional o marketing outbound. Pots consultar l’estudi complert i descarregar-te’l en el següent enllaç aquí.